Otto Petzval

 

Oto Baltazár Petzval (* 6. január 1809, Spišská Belá – † 28. august 1883, Budapešť, Maďarsko) bol matematik. 

Mladší brat J. M. Petzvala, študoval v Kežmarku, na gymnáziu v Levoči, filozofické ročníky na kráľovskej akadémii v Košiciach a napokon od r. 1828 na peštianskom Institutum geometricum, kde získal inžiniersky titul a kde sa stal prv korepetítorom, neskôr suplujúcim profesorom na katedre praktickej geometrie (1833). V r. 1839 získal doktorát na peštianskej univerzite a zároveň sa tam stal riadnym profesorom vyššej matematiky, prednášal však aj pre poslucháčov Institutum geometricum. Revolučné roky 1848/49 a následná éra absolutizmu síce zasiahli do života univerzity ako aj jej inžinierskeho ústavu v podobe personálnych i organizačných zmien, on však v rôznych funkciách zostal prednášať až do svojho odchodu na dôchodok v r. 1883, od r. 1857 už len v rámci filozofickej fakulty. Sporadicky prednášal aj mechaniku a predmety technického zamerania, istý čas dokonca astronómiu. V dvoch funkčných obdobiach (1843– 1846, 1860– 1863) zastával funkciu dekana filozofickej fakulty. V r. 1858 bol zvolený za člena Uhorskej akadémie vied. Samostatné matematické výsledky nemal, napísal však niekoľko kvalitných stredoškolských aj vysokoškolských učebníc matematiky, ktoré odrážali náročnejšie požiadavky nastupujúcej priemyselnej revolúcie v Uhorsku. V svojej učebnici pre vyššie gymnáziá a reálky (1856), ktorá získala cenu akadémie, sa v uhorských pomeroch priekopnícky dotkol aj pojmu funkcie a venoval sa i základom počtu pravdepodobnosti. Jeho učebnica vyššej matematiky (1867– 1868) patrila k prvým učebniciam diferenciálneho a integrálneho počtu napísaným v maďarčine. Bol autorom učebnice astronómie a z poverenia akadémie napísal aj dvojzväzkovú príručku technickej mechaniky. Venoval sa tiež konštrukčným výpočtom parných strojov, najviac sa však zaslúžil svojou dlhoročnou pedagogickou činnosťou, výchovou viacerých generácií stredoškolských profesorov aj inžinierov–technikov.

 

Kontakt

Ing. Anton Olekšák

geomera@geomera.sk, geomerau@stonline.sk,

sídlo firmy: Zimná 464/66
05901 Spišská Belá
korešpondenčná adresa:
Zimná 53 B
05901 Spišská Belá

mobil: 0903539795
telefón: 052/4285800
fax: 052/4285800

Vyhľadávanie

VITAJTE NA NAŠOM WEBE

Geodetická firma vznikla v máji roku  1999 a  poskytuje geodetické práce a služby, sprostredkovateľskú a obchodnú činnosť, inžiniersku činnosť, právne poradenstvo v oblasti pozemkového a majetkového práva


 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode