GEODETICKÁ KANCELÁRIA

GEOMERA

Ing. Anton Olekšák, Spišská Belá

 bola založená fyzickou osobou Ing. Antonom Olekšákom v máji 1999. Za uplynulé obdobie sa firma rozrástla a radí sa na slovenskom trhu geodetických prác medzi stredne veľké spoločnosti. Vo firme pracujú šiesti stáli pracovníci a v prípade potreby zamestnáva 2-3 sezónnych spolupracovníkov. Firma sa každoročne podieľa na výchove mladých geodetov umožnením povinnej praxe a pomocou pri záverečných resp. diplomových prácach. Spoločnosť vykonáva všetky bežne geodetické a kartografické práce. Naša firma sa orientuje väčšinou na firmy a organizácie, ktoré sú platcom DPH. Pre ostatné firmy, organizácie a občanov zabezpečuje geodetické práce vlastnými pracovníkmi prostredníctvom firmy ZEBEKA- Spišská Belá (ZEmemeračská Belianska Kancelária), s ktorou má spoločné sídlo. Naša firma pri spracovaní výsledkov merania a vytváraní geodetických elaborátov využíva najmodernejšie grafické systémy kompatibilne s grafickými programy projektantov. Spoločnosť je vybavená aj špičkovou meračskou a výpočtovou technikou.

 

 


 

 

Kontakt

Ing. Anton Olekšák

geomera@geomera.sk, geomerau@stonline.sk,

sídlo firmy: Zimná 464/66
05901 Spišská Belá
korešpondenčná adresa:
Zimná 53 B
05901 Spišská Belá

mobil: 0903539795
telefón: 052/4285800
fax: 052/4285800

Vyhľadávanie

VITAJTE NA NAŠOM WEBE

Geodetická firma vznikla v máji roku  1999 a  poskytuje geodetické práce a služby, sprostredkovateľskú a obchodnú činnosť, inžiniersku činnosť, právne poradenstvo v oblasti pozemkového a majetkového práva


 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode