O nás

Geodetická kancelária

< Geomera – Ing. Anton Olekšák, Spišská Belá >

bola založená fyzickou osobou Ing. Antonom Olekšákom v máji 1999. Za uplynulé obdobie sa firma rozrástla a radí sa na slovenskom trhu geodetických prác medzi stredne veľké spoločnosti. Vo firme pracujú šiesti stáli pracovníci a v prípade potreby zamestnáva 2-3 sezónnych spolupracovníkov. Firma sa každoročne podieľa na výchove mladých geodetov zabezpečením povinnej praxe a pomoci pri záverečných resp. diplomových prácach.
Spoločnosť vykonáva všetky bežne geodetické a kartografické práce. Firma sa orientuje väčšinou na organizácie, ktoré sú platcom DPH. Pre ostatné firmy a občanov zabezpečuje geodetické práce vlastnými pracovníkmi prostredníctvom firmy ZEBEKA- Spišská Belá (ZEmemeračská Belianska Kancelária), s ktorú má spoločné sídlo.
V poslednom období zabezpečujeme aj jednoduchšie projekčné práce prostredníctvom externých spolupracovníkov, kompletný servis pri majetkovom vysporiadaní nehnuteľností a povolení stavieb.
Naša firma pri spracovaní výsledkov merania a vytváraní geodetických elaborátov využíva najmodernejšie grafické systémy kompatibilne s grafickými programami architektov a projektantov. Spoločnosť je vybavená aj špičkovou meračskou a výpočtovou technikou.