MUDR. MICHAL GREISINGER – LEKÁR

MUDr. Michal Greisiger (* 25. december 1851, Stráne pod Tatrami, Slovensko – † 10. september 1912, Spišská Belá, Slovensko) bol slovenský prírodovedec, lekár, amatérsky entomológ – lepidopterológ a koleopterológ a ornitológ, ktorý má význam hlavne ako výskumník hmyzu a prírodných pomerov v svojom okolí.

MUDr. Michal Greisiger sa narodil v Stráňach pod Tatrami, v okrese Poprad – v početnej rodine roľníka Michala a Márie, rodenej Faixovej. Základnú školu skončil vo svojom rodisku, potom študoval na gymnáziu v Kežmarku, kde maturoval roku 1872. Po maturite sa zapísal na Viedenskú univerzitu. S veľkým záujmom študoval prírodné vedy a využíval všetky možnosti ako sa v nich zdokonaliť. Neskôr sa zapísal na lekársku fakultu v Budapešti, kde 8. decembra 1877 promoval. Po promócii sa usadil ako praktický lekár v Spišskej Belej, kde sa aj oženil a mal 4 dcéry. Pôsobil tu ako súkromný, mestský a závodný lekár tabakovej továrne v Spišskej Belej.

Počas svojho pôsobenia sa zameral hlavne na vlastivedný výskum, prevažne okolitej zaujímavej vysokohorskej tatranskej prírody. Zaoberal sa i botanikou, faunistikou archeológiou, paleontológiou a kultúrnou históriou Spiša. Zaoberal sa i ornitológiou, pričom sa venoval hlavne štúdiu sťahovavého vtáctva. Popri práci mestského lekára sa Michal Greisiger venoval skúmaniu flóry a fauny Spiša a archeologickým výskumom v regióne. Počas svojho života sa stal jedným zo zakladajúcich členov Uhorského karpatského spolku, kde bol i jeho funkcionárom. Od roku 1881 bol tiež členom Rakúsko – uhorského ornitologického spolku.

Pre našu, slovenskú entomológiu majú význam hlavne jeho práce, ktoré sa zaoberajú entomofaunou tatranského regiónu.

MUDr. Michal Greisiger zomrel v roku 1912 v Spišskej Belej v okrese Poprad, vo veku 61 rokov.

Jeho zbierku hmyzu odkúpilo kežmarské gymnázium a v súčasnosti je uložená v Kežmarskom mestskom múzeu.

Posted in Nezaradené.