O nás

Geomera bola založená fyzickou osobou Ing. Antonom Olekšákom v máji 1999. Za uplynulé obdobie sa firma rozrástla a radí sa na slovenskom trhu geodetických prác medzi stredne veľké spoločnosti. Vo firme pracujú šiesti stáli pracovníci a v prípade potreby zamestnáva 2-3 sezónnych spolupracovníkov. Spoločnosť vykonáva všetky bežne geodetické a kartografické práce ...

 

ezgif.com-optimize logog
avatar

Ing. Anton Olekšák – konateľ

0903 539 795

052 4285800 

geomera@geomera.sk

avatar

Ing. Veronika Uličná

zástupca riaditeľa

0911639795

veronika.ulicna@geomera.sk

avatar

Ing. Zdenka Olekšáková

052 4285800 

zdenka.oleksakova@geomera.sk

avatar

Ing. Mária Šelerová

052 4285800 

maria.selerova@geomera.sk

avatar

Margita Olekšáková

0903 621 807 

NAŠE SLUŽBY

Budovanie bodových polí

Vyhotovenie geometrických plánov

Vyhotovenie účelových máp

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Budovanie vytyčovacích sietí

Vytýčenie stavieb

Kontrolné merania stavebných objektov

3D modely objektov

Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

Meranie posunov stavebných objektov

Zameranie žeriavových dráh

Fotogaléria

Naše referencie

Slovenská správa ciest

INTERIER TATRY s.r.o.

Baliarne obchodu, a.s.

AGROSTAV a.s.

IMOS Brno, a.s.